Seznam predpisov z delovnega področja srednješolskega izobraževanja/ Elenco delle norme di legge inerenti l’istruzione nelle scuole medie Zakon o gimnazijah Zakon o maturi Zakon o šolski prehrani Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom